Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia

Treball de Fi de Grau

El Treball Fi de Grau (TFG) és una de les matèries obligatòries incloses dins dels plans d'estudis de les titulacions de grau d'acord amb l'article 12 del Reial Decret 861/2010, del 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1393/2007, del 29 d'octubre. 

En aquest context, i amb la finalitat d'unificar els criteris i els procediments que garanteixin una actuació homogènia en la planificació i l'avaluació dels TFG de les titulacions que s'imparteixen en la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UdL, és convenient establir directrius específiques a la definició, realització, defensa, qualificació i tramitació administrativa d'aquests treballs d'acord amb la normativa general de la UdL.

Professorat i àmbits temàtics per a la realització del TFG del Grau en Infermeria-Lleida

Professorat i àmbits temàtics per a la realització del TFG del Grau en Infermeria-Pirineu

Professorat i àmbits temàtics per a la realització del TFG del Grau en Fisioteràpia

Guia de plagi i honestedat acadèmica de la FIF

Guia de bones pràctiques. Drets i deures de l'alumne i el tutor del Treball de Fi de Grau.

Normativa del Treball de Final de Grau de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Canvis en els requisits de la matrícula i l'avaluació del Treball de Fi de Grau en Infermeria 

Canvis en els requisits de la matrícula i l'avaluació del Treball Final de Grau del Grau en Fisioteràpia