Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia

Pla d'estudis i guies docents

DOBLE TITULACIÓ: GRAU EN INFERMERIA I GRAU EN FISIOTERÀPIA 2009 (EXTINGIT)


DOBLE TITULACIÓ: GRAU EN INFERMERIA I GRAU EN FISIOTERÀPIA 2016 (ACTUAL)

Els estudis de Grau en Infermeria tenen 240 ECTS a cursar, igual que els estudis de Grau en Fisioteràpia. Aquest doble itinerari permet obtenir tots dos graus cursant 375 ECTS distribuïts en cinc cursos. La taula següent recull un resum de la quantitat de crèdits cursats de forma comuna i específica:

Denominació del mòdul

ECTS

Assignatures comunes cursades al Grau en Fisioteràpia

48

Assignatures comunes cursades al Grau en Infermeria

54

Assignatures especifiques del Grau en Fisioteràpia

141

Assignatures especifiques del Grau en Infermeria

132

TOTAL

375

 PREREQUISITS I CORREQUISITS

Algunes assignatures del Pla d'Estudis tenen prerequisits i corequisits de matriculació. Per a poder matricular-se d'una determinada assignatura l'alumne haurà de tenir aprovades les assignatures que li són prerequisit i haurà de matricular les assignatures que li són corequisit.

 

ESQUEMA DEL PLA D'ESTUDIS 

Curs 2024-2025

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100454 BASES BIOQUÍMIQUES EN NUTRICIÓ PER L'ATENCIÓ A LA PERSONA T 6
100456 PSICOLOGIA APLICADA A LES CIÈNCIES DE LA SALUT I HABILITATS DE COMUNICACIÓ T 6
100462 FONAMENTS TEÒRICS I METODOLÒGICS DE LES CURES INFERMERES B 6
102700 ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 1 T 9
102702 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 1 T 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100458 PRÀCTICA BASADA EN L'EVIDÈNCIA EN EL CUIDATGE INTEGRAL DE LA PERSONA 1 T 6
102701 ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 2 T 6
102703 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 2 T 6
102705 FÍSICA I BIOMECÀNICA T 6
102710 FONAMENTS EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
102711 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA 1 B 6
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100473 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I B 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100452 BASES FISIOLÒGIQUES I FARMACOLÒGIQUES PER L'ÚS I L'ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS T 6
100459 CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT 1 B 6
102712 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
102713 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA 1 B 6
102715 MANIFESTACIONS BÀSIQUES DE LA MOTRICITAT B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100460 CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT 2 B 6
100467 PRÀCTICA BASADA EN L'EVIDÈNCIA EN EL CUIDATGE INTEGRAL DE LA PERSONA 2 B 6
100472 INFERMERIA DE LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA B 6
102714 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100453 BASES FISIOPATOLÒGIQUES PER L'ATENCIÓ A LA PERSONA T 6
100474 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II B 12
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100465 CURES D'INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA 1 B 6
100471 CURES D'INFERMERIA PERSONA GRAN B 6
102717 CINESITERAPIA B 6
102718 MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 1 B 12
102721 LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITARIA B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100461 CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT 3 B 6
102719 MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
102720 FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES B 12
102722 METODOLOGIA EN INVESTIGACIÓ B 6
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102743 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III B 6
102744 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV B 6
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100466 CURES D'INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA 2 B 6
100469 CURES D'INFERMERIA SALUT MENTAL T 6
100470 CURES D'INFERMERIA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA B 6
102727 TERAPIES COMPLEMENTARIES O 6
102734 PATOLOGIES CRÒNIQUES I ACTIVITAT FÍSICA B 6
102737 NEW TRENDS IN HEALTH CARE: AN INTERNATIONAL VIEW 1 O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100475 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III B 12
100476 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV B 12
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102745 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V B 6
102746 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI B 12
CINQUÈ CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100488 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII B 15
102747 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII B 12
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100486 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V B 12
100487 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI B 12
100488 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII B 15
102747 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII B 12
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100477 TREBALL DE FI DE GRAU B 9
102730 TREBALL DE FI DE GRAU B 12