Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100456 PSICOLOGIA APLICADA A LES CIÈNCIES DE LA SALUT I HABILITATS DE COMUNICACIÓ T 6
100462 FONAMENTS TEÒRICS I METODOLÒGICS DE LES CURES INFERMERES B 6
102702 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 1 T 6
102700 ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 1 T 9
100454 BASES BIOQUÍMIQUES EN NUTRICIÓ PER L'ATENCIÓ A LA PERSONA T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102705 FÍSICA I BIOMECÀNICA T 6
102701 ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 2 T 6
102710 FONAMENTS EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
102711 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA 1 B 6
102703 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 2 T 6
100458 PRÀCTICA BASADA EN L'EVIDÈNCIA EN EL CUIDATGE INTEGRAL DE LA PERSONA 1 T 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100473 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I B 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100459 CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT 1 B 6
102713 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA 1 B 6
102712 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
102715 MANIFESTACIONS BÀSIQUES DE LA MOTRICITAT B 6
100452 BASES FISIOLÒGIQUES I FARMACOLÒGIQUES PER L'ÚS I L'ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102714 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
100467 PRÀCTICA BASADA EN L'EVIDÈNCIA EN EL CUIDATGE INTEGRAL DE LA PERSONA 2 B 6
100460 CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT 2 B 6
100472 INFERMERIA DE LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100453 BASES FISIOPATOLÒGIQUES PER L'ATENCIÓ A LA PERSONA T 6
100474 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II B 12
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100471 CURES D'INFERMERIA PERSONA GRAN B 6
102717 CINESITERAPIA B 6
102718 MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 1 B 12
102721 LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITARIA B 6
100465 CURES D'INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA 1 B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100461 CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT 3 B 6
102719 MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
102720 FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES B 12
102722 METODOLOGIA EN INVESTIGACIÓ B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102743 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III B 6
102744 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV B 6
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100466 CURES D'INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA 2 B 6
102734 PATOLOGIES CRÒNIQUES I ACTIVITAT FÍSICA B 6
102737 NEW TRENDS IN HEALTH CARE: AN INTERNATIONAL VIEW 1 O 6
100469 CURES D'INFERMERIA SALUT MENTAL T 6
102723 ENVELLIMENT I DEPENDENCIA B 6
100470 CURES D'INFERMERIA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA B 6
102727 TERAPIES COMPLEMENTARIES O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100476 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV B 12
100475 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III B 12
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102746 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI B 12
102745 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V B 6
5è CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102747 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII B 12
100488 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII B 15
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100487 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI B 12
102747 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII B 12
100486 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V B 12
100488 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII B 15
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102730 TREBALL DE FI DE GRAU B 12
100477 TREBALL DE FI DE GRAU B 9