Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia

Fitxa de la titulació

Nom

Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia

Curs acadèmic

2023/2024

Crèdits ECTS

375 ECTS

Preu crèdit ECTS

Centre que l'imparteix

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Any d'inici

2015-2016

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català/castellà (75%). Anglès (25%)

Places

25

Coordinació

Sílvia Gros Navés silvia.gros@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Dades de la inserció laboral d'AQU (infermeria)
Dades de la inserció laboral d'AQU (infermeria)
Dades de la inserció laboral d'AQU (infermeria)
Dades de la inserció laboral d'AQU (fisioteràpia)
Dades de la inserció laboral d'AQU (fisioteràpia)
Dades de la inserció laboral d'AQU (fisioteràpia)
Preguntes Freqüents de la FIF
Preguntes Freqüents de la FIF
Preguntes Freqüents de la FIF
Jornada de Portes Obertes
Jornada de Portes Obertes
Jornada de Portes Obertes
Jornada d'Acollida al nou estudiantat
Jornada d'Acollida al nou estudiantat
Jornada d'Acollida al nou estudiantat

La Universitat té com a missió formar professionals qualificats, d’acord a les necessitats d’una societat cada cop millor formada i que demanda més serveis i sobretot de millor qualitat i culturalment sensibles, on l’augment de l’esperança de vida, l’increment de la dependència i la cronicitat dels processos de malaltia, fan de l’atenció sanitària un procés complex i on és indispensable un abordatge des d’una perspectiva integral i interdisciplinar.

A la Facultat d’Infermeria de la UdL s’imparteixen actualment dues titulacions de l’àmbit de la Salut, Infermeria i Fisioteràpia, amb una demanda que supera àmpliament l’oferta de places i per això proposem la Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia, la qual creiem que dóna resposta a l’elevada demanda d’estudiants per cursar aquests ensenyaments. El professional amb aquesta formació podrà treballar en diferents àmbits específics aplicant els coneixements adquirits als dos ensenyaments de forma independent, però també en aquells llocs de treball en el que es demanda un professional que ha de tenir els coneixements conjunts d’ambdós estudis.